Olejové chladiče pro dieselové motory

Olejové chladiče pro dieselové motory jsou vyráběny ve společnost T.RAD Czech s.r.o.od počátku roku 2015. Chladiče jsou součástí motorů automobilů, kdy uvnitř chladiče je olej a mezi jednotlivými žebry chladiče proudí chladicí kapalina. Horký olej se uvnitř chladiče rozlévá mezi jednotlivé lamely, s jejichž pomocí je teplo přenášeno na chladicí médium.
Více...

Olejové chladiče pro dieselové motory jsou vyráběny ve společnost T.RAD Czech s.r.o.od počátku roku 2015.
Chladiče jsou součástí motorů nákladních automobilů, kdy uvnitř chladiče je olej a mezi jednotlivými žebry chladiče proudí chladicí kapalina. Horký olej se uvnitř chladiče rozlévá mezi jednotlivé lamely, s jejichž pomocí je teplo přenášeno na chladicí médium.
Výroba těchto olejových chladičů má v rámci skupiny T.RAD dlouhou tradici. Důkazem o úspěšnosti tohoto výrobku je mimo jiné i fakt, že poptávka po těchto výrocích i po letech výroby neklesá.